|

Šlechtitelský chov nosnic DOMINANT CZ

Slepice DOMINANT CZ je možné zařadit do kategorie středně těžkých plemen nosného typu drůbeže.

Na vytvoření dnešních moderních syntetických linií a jejich kříženců se podílely zejména komerčně uplatňované intenzivně šlechtěné linie Rodajlendek, Plymutek, Sussexek a Leghorn.

Pro název výchozích linií a hybridizačního programu je rozhodující zbarvení peří a barva skořápky vajec. Označení linií zkratkou vychází z u nás vžitého anglického názvu (stejně jako barevné linie) s uvedením čísla linie.

Současný genetický program DOMINANT CZ je tvořen základními osmi liniemi nosného typu slepic, které jsou zařazeny do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství (dle Rozhodnutí Mze ze dne 23.5. 2007)

Linie nosného typu slepic

RIR 523 - (Rhode Island Red) Červená rodajlendka hnědovaječná

RIW 524 - (Rhode Island White) Bílá rodajlendka hnědovaječná

BLPR 594 - (Blue Plymouth Rock) Modrá plymutka hnědovaječná

BPR 901 - (Barred Plymouth Rock) Žíhaná plymutka hnědovaječná

SU 493 - (Sussex) Sussexka bílá hnědovaječná

CoL 593 - (Columbian Leghorn) Kolumbijsky zbarvená leghornka s bílou až krémovou barvou skořápky, cílově bělovaječná leghornka s kresbou sussexky bílé

BrL - (Brown Leghorn) Hnědá leghornka s bílou až krémovou barvou skořápky, cílově bělovaječná linie hnědé leghornky s kresbou koroptví nebo zlaté vlašky

NH - (New Hampshire) Hempšírka se světle hnědou barvou skořápky

Základních 8 linií je podle genetických markerů (podle projevu jednotlivých alel genů zodpovědných za zbarvení kůže, peří, zbarvení skořápky vajec a rychlost opeřování u jednodenních kuřat rozděleno do zhruba 20 sub-linií a do řady dalších novošlechtění.