|

Šlechtitelský program pekingských kachen TTH

Kachní farma Strkov s.r.o. založená dne 1.1.2009 je přímým pokračovatelem tradice šlechtění pekingských kachen bývalého Rybářství Tábor, a.s. a následně Rybářství Třeboň, a.s.. Šlechtitelská činnost v chovu kachen na farmě Strkov má více jak 50-ti letou tradici a vychází jak z původních linií kachen z konce šedesátých a sedmdesátých let 20. století, tak i z novošlechtění z počátku 21. století.

Produkce rodičů a finálních hybridů s obchodním označením TTH je určena na výrobu jatečných kachen.

V současnosti jsou ve společnosti Kachní farma Strkov s.r.o. šlechtěny linie pekingských kachen s bílým zbarvením peří, středního až těžšího tělesného rámce pro produkci masa.

Na tvorbě rodičovských kompletů pro chovatele se podílí 4 linie kachen v mateřských a otcovských pozicích.

Všechny výše zmíněné linie kachen jsou zařazeny v Národním programu zachování genetických zdrojů hospodářských zvířat významných pro zemědělství.