|

Šlechtitelský program kachen RITO

Rybářství Velké Meziříčí, a.s.

Charakteristika linií kachen RITOrito

Linie pekingských kachen RITO jsou kachny těžšího typu, bíle zbarveného peří rozlišené na otcovské a mateřské linie. Využitím modifikovaného tzv. kaprokachního systému chovu se odrazilo na jejich pevném zdraví a silné konstituci. To umožňuje jejich využití jak v intenzivních technologiích chovu ,tak i v alternativních poloextenzivních chovech při zachování vysoké užitkovosti.

Cílem šlechtitelského programu kachen RITO je zlepšení reprodukčních ukazatelů rodičovských chovů snáška do věku 64 týdnů 180 ks vajec na 1 nosnici PS při líhnivosti 80% t.j. 144 ks jednodenních kachňat na 1 kachnu poč.stavu. U výkrmu především zvýšení živé hmotnosti v porážkovém věku na 3,60kg ve věku 45 dnů, při udržení optimálního poměru mezi osvalením a tělesným rámcem s přihlédnutím ke spotřebě krmiva do 2,50 kg na jednotku přírůstku.

Ověřené šlechtitelské postupy s důrazem na individuální kontrolu užitkovosti jsou doplňovány testováním na různé složení krmných směsí a jejich spotřebu s cílem maximálně zefektivnit výkrm jatečných kachen a snížit náklady na jednotku produkce. Rodičovské komplety byly řadu let úspěšně vyváženy do intenzivních podmínek západní Evropy a vykazovaly srovnatelnou užitkovost v tvrdé konkurenci zahraničních firem. Výkrmová kachňata jsou kromě tuzemska vyvážena na Slovensko, do Polska a Maďarska.

Šlechtění kachen RITO vychází z metodiky šlechtění a každoročně zpracovaných vlastních šlechtitelských směrnic určených pro vnitřní potřebu Rybářství Velké Meziříčí, a.s.

Struktura linií kachen RITO

Hodnocení početních stavů otců a matek zařazených do reprodukce v IKU pro líhnutí další generace jednotlivých linií kachen RITO a vypočtená hodnota Ne.

linie kačerů kachen Hodnota Ne
RITO 41 112 784 -392
RITO 42 105 630 -360
RITO 43 250 1500 -641
RITO 44 62 370 -212
celkem 529 3284 -1346

Výsledky výkrmových testů v roce 2008 - MTD s.p. Ústrašice

kombinace živá hmotnost ve 44 dnech (g) spotřeba krmiva (g) úhyn (%) jatečná výtěžnost (%) podíl prsní svaloviny s kůží (%)

IEV

RITO M 3299,0 2556,2 2,9 74,1 17,0 285
RITO 14 3384,4 2311,1 0,0 73,5 16,9 333
RITO 41 3362,4 2555,7 0,0 75,2 17,2 299

Použity údaje z publikace STAVY A UŽITKOVOST DRUBEŽE V ČR V ROCE 2008- MTD Ústrašice,s.p.

Výsledky provozního testování rodičovských forem kachen v OTS Rybářství Velké Meziříčí v roce 2008

kombinace oplozenost (%) líhnivost vlož. vajec snáška do věku 66 týdnů na poč. stav nás. vajec ze snesených (%) počet vylíhnutých kachňat na poč. stav (ks) ztráty ve snášce (%)
RITO 14 92,3 82,07 196,82 95,88 154,87 4,92