|

Šlechtitelský program snáškových hybridů MORÁVIA

V současnosti šlechtí společnost INTEGRA a.s., Žabčice v rámci komerčního šlechtění a novošlechtění výchozí snáškové linie kura domácího, jejichž základ byl převzat ze Školního zemědělského podniku Vysoké školy zemědělské Brno v Žabčicích. Linie odvozují svůj původ ze šlechtitelských programů hybridů Morávia (ŠZP Žabčice). Šlechtění výchozích snáškových linií MORÁVIA bylo zaměřeno na produkci snáškových hybridů vhodných jak do klecových technologií, tak i na podlahové chovy a chovy s výběhem. Základ linií byl položen v šedesátých až osmdesátých letech 20. století.

Ve šlechtitelském programu jsou zařazeny linie plemen RIR (Rodajlendka červená), SU (sasexka světlá) a BPR (plymutka žíhaná) pro produkci snáškových hybridů MORÁVIA.

Většina komerčně využívaných linií k produkci snáškových hybridů pod obchodním názvem MORÁVIA (MORÁVIA BSL a MORÁVIA BARRED) je výsledkem novošlechtění  v historii navazujících firem ŠZP Žabčice, AVIGEN, s.r.o. Žabčice a v současnosti INTEGRA, a.s. Žabčice.

Hybrid Morávia BSL

Je tříliniový dvouplemenný hybrid na jehož tvorbě se podílí 2 linie BPR a otcovská linie RIR. Všechny tři linie jsou zařazeny v Národním programu zachování genetických zdrojů hospodářských zvířat významných pro zemědělství.

Hybrid Morávia Barred

Je dvouliniový dvouplemenný hybrid na jehož tvorbě se podílí 2 linie BPR a otcovská linie RIR. Obě dvě linie jsou zařazeny v Národním programu zachování genetických zdrojů hospodářských zvířat významných pro zemědělství.

Pro udržování a další zušlechťování těchto linií je využíván vlastní šlechtitelský program vyvinutý ve spolupráci s MZLU v Brně a uplatňovaný firmou INTEGRA, a.s. Žabčice.