|

Svaz chovatelů drůbeže České republiky

Svaz chovatelů drůbeže České republiky jako Uznané chovatelské sdružení v souladu se zákonem č.344/2006 Sbírky O šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat zastřešuje zájmy uznaných šlechtitelských chovů drůbeže v České republice.

Současně napomáhá svým členům při společném naplňování úkolů vyplývajících z výše uvedeného zákona ve směru ke zpracování návrhů chovného cíle a šlechtitelského programu jednotlivých typů drůbeže šlechtěných v České republice (nosný typ slepic, kachny pekingské a husy ) a sjednocuje přístup všech uznaných šlechtitelských chovů při naplňování úkolů Plemenářské evidence drůbeže.

Svaz chovatelů drůbeže je partnerem pro Národní referenční středisko uchování a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat a sjednocuje přístup všech svých členů při naplňování úkolů péče o "Linie Drůbeže Hybridizačních Programů", které jsou od 1.1.2008 zařazeny do Národního programu uchování a využití genetických zdrojů pro zemědělství = http://www.genetickezdroje.cz/

Celkem bylo do tohoto Národního programu uchování a využití genetických zdrojů pro zemědělství zařazeno 26 linií, z toho je celkem 16 linií nosného typu slepic, 7 liníí kachen a 5 liní hus. Ve třech hybridizačních programech nosného typu slepic Morávia, Horal a Dominant je zušlechťováno celkem 4 linie Rodajlendky červené (RIR), 4 linie Plymutky žíhané (BPR), 2 linie Rodajlendky bílé (RIW), 2 linie Sussex (SU),jedna linie Plymutky modré (BLPR),jedna linie Hemšírky (NH), jedna linie leghornky kolumbijské (CoL) a jedna linie vlašky jako hnědé leghornky (BrL). Ve dvou hybridizačních programech kachen Rito a TTH je zušlechťováno 7linií kachen pekingských a v jednom hybridizačním programu hus NH je zušlechťováno celkem 5 linií hus s rozlišením na linie otcovské a mateřské.

Podstatné pro existenci a další zušlechťování výchozích genetických linií členských Uznaných šlechtitelských chovů Svazu chovatelů drůbeže České republiky je uplatnění se na tuzemském a v některých případech i na zahraničním trhu s vlastními hybridizačními programy, které potvrzují dlouhodobou vysokou úroveň a tradici šlechtění drůbeže v Československu od šedesátých let minulého století. Uplatnění hybridních produktů na tuzemském a světovém trhu, ať už na úrovni komerčních chovů nebo i v samozásobitelském venkovském sektoru, naplňuje ve svém důsledku význam péče o genetické zdroje hospodářských zvířat významných pro výživu a zemědělství.

Členskými organizacemi Svazu chovatelů drůbeže České republiky jsou tyto uznané šlechtitelské chovy vodní a nosné drůbeže s uvedením jejich hybridizačních programů: